מתנ

הסכם הורים תשפא

הנחיות למילוי הטופס:

                                              C:UsersIlanaDownloadsלוגו+סלוגאן (2) (4).jpg

הסכם הורים – תשפ"א

 

ברכות להצטרפותכם לחוגים ופעילויות לשנת תשפ"א  2020-2021 של רשת המתנ"סים בק.גת. 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים: ההרשמה – במרכז שירות לקוחות בלבד! – מתנ"ס בית רחל.

  1. לנרשמים וותיקים וחדשים – התשלום יבוצע לכל תקופת הפעילות  9/2020-8/2021 

 100 ₪ עבור דמי רישום (בכדורגל דמי הרישום כלולים )

ב. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

ג. מחיר החוג כולל את תקופת החגים ולא יינתן החזר כספי בגין חופשות החגים, כמו כן התשלום אינו כולל   

   ציוד נילווה וחומרים.      

 * התשלום בכרטיס אשראי, המחאות ומזומן, חובה לשלם בתשלום מראש. 

   5% לילד שני או חוג שני. 

   חשוב אין כפל הנחות

ד. מילגה לכל ילד זכאי- ילדה בכיתות –א-ו תושבי קרית גת בלבד בהגשת צילום תעודת זהות+ ספח 

   (חוג  אחד לכל ילדה)

ה. גובה המלגה- ילד המשתתף פעם בשבוע – סכום המלגה עד 500 ₪ 

                            ילד המשתתף פעמיים בשבוע ויותר  סכום המלגה עד – 1000 ₪ 

                            ולא יותר מ 50% מעלות החוג.

ו. משפחה החייבת כספים למתנ"ס  לא תורשה  להשתתף בפעילות המתנ"ס, עד לסילוק החוב.

בנוסף, משתתף שהוריו לא יתמידו בתשלומים (או שחזרו המחאות ולא הוסדר התשלום) הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה מוקדמת.

 

ז.   הגעה למתנ"ס  וחזרה הביתה: באחריות ההורים לדאוג להגעת  הילדים למתנ"ס

      ולהחזרתם בסיום החוג.

      שימו לב! ילדים מתחת לגיל 6 על ההורים להמתין בחוץ עד סיום החוג. (באחריות ההורים 

      ללוות את הילדים לנוחיות)

ח.   תדירות הפעילות:  החוגים יפעלו במתכונת של מפגשים שבועייםחודשיים המתנ"ס

     מתחייב  לעמוד במספר המפגשים אשר נקבעו מראש.

     אם משתתףת  לא  מגיעה למפגש עקב סיבותיו הוא, לא יינתן לו החזר בכל צורה שהיא.

     דרשו  בעת ההרשמה את תוכנית החוג או הפעילות שנרשמתם אליה, בפירוט תאריכי 

     המפגשים לכל השנה ואת לוח החופשות לשנת תש"פ החלים על המשתתפים.

כ.  נוהל החזרים וזיכויים:

     החזר כספי –  לא יינתנו החזרים במזומן, החזרים כספיים יינתנו במקרים  הבאים: מצב  בריאות, 

     מעבר דירה, ביטול השתתפות עד סוף   202012  יש להגיש הבקשה בצמוד לעזיבה בשירות הלקוחות-לא 

     יתקבלו בקשות החזר בדיעבד ולא  בע"פ.
       

    זיכויים- במקרים של ביטול השתתפות בחוג או פעילות ( שלא מהסיבות הנ"ל) , תינתן 

    אפשרות לזיכוי בלבד  לשימוש באחת  מפעולות הרשת .

  -  בקשות  זיכוי יתקבלו עד ה-2021331 – לאחר מועד זה הבקשות תדחנה.

  • בקשה בכתב בטופס אותו ניתן לקבל בשירות הלקוחות - להחזר הכספי או זיכוי – יוגשו ע"י המשתף בלבד ובאחריותו!  יש לצרף קבלת תשלום מקורית.

ל.  ביטוח: הרשת דואגת לבטח את ילדכם וכל משתתף בפעילויות הרשת בביטוח צד ג'.

      במקרה של אירוע / תאונה, באחריותכם להודיע מיידית למרכז שירות לקוחות ולדאוג  

      להעביר את פרטי האירוע על גבי הטופס המתאים בשירות לקוחות, בכדי להעביר הודעה 

      מסודרת ובזמן לחברת הביטוח. אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור, אנו      

     מחויבים  להנחיות והוראות חברת הביטוח.

    מ.  רשת המתנ"סים אינה אחראית על אובדן / גניבת חפצים אישיים.

נ.  שנת הפעילות תסתיים בע"ה בסוף חודש יוני 2021 חלק מהחוגים ביולי 2021 וחלק באוגוסט 

     2021 לפי התוכנית שנקבע מראש ותיערך עפ"י לוח החופשות של שנת תשפ"א של הרשת.                                                                                                                                                                                                            ס.    פתיחת חוג מותנה במספר הנרשמים.

ע.   אם יתעוררו אצל המשתתף/ת בעיות משמעת או התנהגות שלא תאפשר הפעלה תקינה של  החוג,     

      המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק השתתפותו בחוג.

נשמח לעמוד לרשותכם-צוות המתנ"ס

ניתן להחזיר לפקס מס' 08-6620861 – שירות לקוחות

הצהרת ההורים:

 

אני מצהירה כי :

  • אין הגבלה רפואית לבני  משפחתי להשתתף בחוגים ובפעילויות של רשת המתנ"סים

       בקרית גת.

*    אני מתחייב/ת לעדכן בכל שינוי במצב הבריאותי של המשתתף/ת.

  • אנו מתחייבים לכבד את כל תנאי התשלום לחוגים ולפעילויות של הרשת, כמפורט בכל קבלה שניתנה לנו בעת התשלום במזכירות המתנ"ס.

 

       *     הנני מאשר/ת למתנ"ס לשלוח אלי הודעות/ חומר פרסומי ב SMS   לנייד .

        

  • הנני מאשר/ת בזאת להשתמש בתמונות שיצולמו בחוג/פעילות לצורך פרסום פעילות המתנ"ס.

  •  אני מודעת לעובדה שייתכן שרשת המתנ"סים תשתמש בצילומים לצרכיה.

  • אני מסכיםה שרשת המתנ"סים תעשה שימוש בתמונות לצרכיה ולפי שיקול דעתה.

  • אין לי ולא יהיו לי בעתיד טענות בנוגע לשימוש שעשתה, או תעשה רשת המתנ"סים או כל גוף הפועל מטעמה, בצילומים אלו.

  • אני מודעת לכך שרשת המתנ"סים לא אחראית לשימוש שצד שלישי יעשה בתמונות,

בין אם השיגו את התמונות באישורה ובידיעתה של רשת המתנ"סים ובין אם לאו.

 

שנת פעילות פורה, בטוחה ומהנה

 

פרטי ומשפחה
חתמו כאן