מתנ

המרכז לעיצוב

הנחיות למילוי הטופס:

                                              C:UsersIlanaDownloadsלוגו+סלוגאן (2) (4).jpg

 

הסכם השתתפות בחוגי המרכז לעיצוב וחיטוב הגוף – תשפ"א

 

ברכות להצטרפותכן לחוגים ופעילויות לשנת תשפ"א  2020-2021 של רשת המתנ"סים בק.גת. 

על מנת שנוכל לשרת אתכן ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים:

ההרשמה – במרכז שירות לקוחות בלבד! – מתנ"ס בית רחל.

  1. לנרשמים וותיקים וחדשים – התשלום יבוצע לכל תקופת הפעילות  9/2020-8/2021

במסלולי הסטודיו בלבד ניתן לשלם כל שלושה חודשים.

  1. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

(למעט בחוגי   הסטודיו (מסלולים)

ג. מחיר החוג כולל את תקופת החגים ולא יינתן החזר כספי בגין חופשות החגים. 

*  התשלום בכרטיס אשראי, המחאות ומזומן, חובה לשלם בתשלום מראש. 

   5% לילד שני או חוג שני . 

ד. משפחה החייבת כספים למתנ"ס  לא תורשה  להשתתף בפעילות המתנ"ס, עד לסילוק החוב. בנוסף, משתתף שלא יתמיד בתשלומים (או שחזרו המחאות ולא הוסדר התשלום)

תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה מוקדמת.

ה.   תדירות הפעילות:  החוגים יפעלו במתכונת של מפגשים שבועייםחודשיים המתנ"ס

     מתחייב  לעמוד במספר המפגשים אשר נקבעו מראש.

     אם משתתףת  לא  מגיעה למפגש עקב סיבותיו הוא, לא יינתן לו החזר בכל צורה שהיא.

ו.  נוהל החזרים וזיכויים:

     החזר כספי –  לא יינתנו החזרים במזומן.

     החזרים כספיים יינתנו במקרים , כדלקמן: 

     מצב  בריאות, מעבר מגורים לעיר אחרת, ביטול השתתפות עד 15.8 אוגוסט 2021.

     בחוגי הסטודיו (מסלולים) ניתן לעזוב להקפיא אך ורק בהודעה מראש בתאריכים הנ"ל בלבד

    8-15-22-30 יש להגיש טופס הבקשה בצמוד לעזיבה בשירות הלקוחות -לא 

יתקבלו  בקשות החזר בדיעבד ולא בע"פ.

    

    

מבצע הכל כלול-220 ₪ - מבצע הכל כלול יהיה תקף אך ורק בהתחייבות והשתתפות חצי שנה !

במידה ולקוחה מפרה את ההתחייבות לפני תום התקופה ומבקשת החזר כספי יבוטל המבצע והיא תחויב במחיר מלא של 260 ₪ .

 

     הקפאה – ניתן לבצע הקפאת מנוי רק באישור  רופא בלבד! ומסיבה מוצדקת של מניעת

     השתתפות בחוגי ספורט  בנקודות היציאה בלבד      8-15-22-30            

 

ח.  ביטוח: הרשת דואגת לבטח את המשתתפות בפעילויות הרשת בביטוח צד ג'.

       במקרה של אירוע / תאונה, באחריותכם להודיע מיידית למרכז שירות לקוחות ולדאוג  

       להעביר את פרטי האירוע על גבי הטופס המתאים בשירות לקוחות, בכדי להעביר הודעה 

       מסודרת ובזמן לחברת הביטוח. אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור, אנו

       מחויבים  להנחיות והוראות חברת הביטוח.

   ט.  רשת המתנ"סים אינה אחראית על אובדן / גניבת חפצים אישיים.

י.  שנת הפעילות תסתיים בע"ה בסוף חודש אוגוסט 2021 ותיערך עפ"י לוח החופשות של שנת 

        תשפ"א של הרשת.                                                                                                                                                                                                            

 יא.   אם יתעוררו אצל המשתתפת בעיות משמעת או התנהגות שלא תאפשר הפעלה תקינה של     

             החוג, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק השתתפותו בחוג.

 

נשמח לעמוד לרשותכם-צוות המתנ"ס


הצהרת משתתפת:

 

אני מצהירה כי :

  • הצהרת בריאות 

  • הריני מצהירה בזאת כי למיטב ידיעתי אני בריאה ומסוגלת לבצע פעילות גופנית במאמץ, ידוע לי שאין חתימתי על טופס זה באה במקום אישור רפואי שאני מתחייבת להמציאו לסטודיו לעיצוב וחיטוב הגוף 

       *     הנני מאשרת למתנ"ס לשלוח אלי הודעות/ חומר פרסומי ב SMS   לנייד .

        

  • הנני מאשרת בזאת להשתמש בתמונות שיצולמו בחוג/פעילות לצורך פרסום פעילות המתנ"ס.

  •  אני מודעת לעובדה שייתכן שרשת המתנ"סים תשתמש בצילומים לצרכיה.

  • אני מסכימה שרשת המתנ"סים תעשה שימוש בתמונות לצרכיה ולפי שיקול דעתה.

  • אין לי ולא יהיו לי בעתיד טענות בנוגע לשימוש שעשתה, או תעשה רשת המתנ"סים או כל גוף הפועל מטעמה, בצילומים אלו.

  • אני מודעת לכך שרשת המתנ"סים לא אחראית לשימוש שצד שלישי יעשה בתמונות,

בין אם השיגו את התמונות באישורה ובידיעתה של רשת המתנ"סים ובין אם לאו.
שנת פעילות פורה, בטוחה ומהנה

 

חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
WhatsApp chat