מתנ
בטחון קהילתי

בהנהלת שלמה בן שושן

החזון: יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, שמירה על זכויות האדם וכבודו, שלילת עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי מכל סוג שהוא.

מטרת התכנית: התמודדות מערכתית ברמה העירונית עם תופעות שונות של אלימות ובהן: אלימות במשפחה, בכבישים, בקרב מתבגרים, בבתי ספר ועבריינית, זאת תוך זיהוי מכנים משותפים ומתן פתרונות לכל אחת מהתופעות.

תכנית הפעולה: גיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא )חינוך, רווחה, משטרה, בריאות( ויצירת שיתוף פעולה בין הגורמים הנוספים במטרה לפתור את בעיית האלימות בעיר, זאת באמצעות הקמת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי ברשות ראש הרשות ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.

תכנית עיר ללא אלימות שמה לה לדגש לתת מענה במניעת אלימות בתחומים השונים:
חינוך, חינוך בלתי פורמאלי, אכיפה, רווחה והקשר עירוני רחב.

פנאי - מגרשים מוארים עד שעות הלילה בליוי מדריך.

פעילות במסגרת המועדונים.

תכנית רובע בני ישראל.

ספורט - ליגת שכונות.

רווחה - סדנאות הורים, נערים ונערות.

רווחה הכשרות מקצועיות.

בשנה הבאה יורחבו התכניות בתחום החינוך הרווחה והספורט.

אכיפה - מוקד רואה ומצלמות.

 

בעיר שלנו אין כניסה לאלימות!