מתנ

בריכת השופטים המחודשת

בריכת השופטים המחודשת

לפרטים נוספים

בריכת ארבע עונות

בריכת ארבע עונות

לפרטים נוספים