מתנ

צהרונים

הצהרון לא יפעל בט' באב 18/7/2021 ובמקום יום זה הצהרון יפעל בתאריך 22/7/2021

*הצהרון ייפתח במינימום של 22 נרשמים בקבוצה

 

 

צהרוני קיץ בתי ספר

צהרוני קיץ בתי ספר

לפרטים נוספים

קייטנות קיץ מועד ב'

קייטנות קיץ מועד ב'

לפרטים נוספים